اواپراتور سردخانه صنعتی – ایرکولر صنعتی آمونیاکی AND 12-624-10

اواپراتور صنعتی آمونیاکی- کولرهوایی

اواپراتور صنعتی آمونیاکی – کولر هوایی ایرکولر صنعتی یا کولر هوایی یکی از  انواع مبدل های حرارتی است که برای خنک کردن سیالات از آن استفاده می‌شود در واقع ایر کولر ( Air Cooler )  نوعی مبدل حرارتی است که می‌توان با استفاده از آن حرارت اضافی یک سیال را به هوا منتقل کرد تا […]