هواساز صنعتی – کمپرسور COMPAIR آلمانی

کمپرسور هوا صنعتی هواساز صنعتی

دستگاه هواساز صنعتی – کمپرسور compair آلمانی هواساز صنعتی دستگاهی هست که در ساختمان های صنعتی و سوله های صنعتی برای فیلتراسیون و گرمایش یا سرمایش همزمان استفاده می شود. دستگاه هواساز برای فیلتر نمودن، تنظیم دما، تنظیم رطوبت، کنترل سرعت و توزیع هوای ورودی به ساختمان کاربرد دارد. سیستم های هواساز به همراه دستگاه […]